اعلام نام اپراتور قبل اتصال (KONR)

در کسب و کار امروز ایجاد حس وفاداری در مشتری یکی از راهکارهای حفظ بازار موجود و گسترش مشتریان می گردد.
شرکت کاوا ارتباطات هوشمند با ارائه این ماژول نرم افزاری این قابلیت را برای سازمان های دارای سیستم تلفنی ویپ فراهم می سازد که با اعلام نام کارشناس پاسخگو به مخاطب قبل از برقراری ارتباط , موجب آشنایی مخاطب با اپراتور پاسخگو گردد.

مخاطب با به خاطر سپردن نام اپراتور قادر خواهد بود پیگیری های آتی را با همان اپراتور ادامه داده و از توضیحات اضافی در تماس های بعدی رهایی یابد و یا درصورت عدم رضایت احتمالی کارشناس خود را در تماس های بعدی تغییر دهد.

برخی ویژگی های این ماژول:

  • اعلام نام کارشناس قبل از اتصال تماس
  • ایجاد حس دوستی و وفاداری نسبت به کارشناس و سازمان