خارج از محیط کار کاوا

ما در کاوا به بهانه های مختلف، عید باستانی، جشن های تولد همکاران، جلسات معارفه، گردش های ماهانه، نشست های نهار و صبحانه، جلسات هم اندیشی، و … لحظات ماندگار و شادی را در کنار کار برای خود و همکاران خود به وجود می آوریم.

کاوا قصد دارد تا با این برنامه ها، بتواند علاوه بر تجدید روحیه و به قول معروف تعویض آب و هوا باعث ایجاد فرهنگ کار تیمی و هم افزایی گروهی شود تا پرسنل راندمان کاری بالایی را برای ادامه فعالیت ها داشته باشندو همچنین حس صمیمیت و دوستی را بیش از پیش در دل همکاران به وجود آورد.

کاوا ارتباطات هوشمند