محصولات آموزشی کاوا ارتباطات هوشمند

محصولات آموزشی شرکت کاوا ارتباطات هوشمند به طور اختصاصی برای تقویت مهارت های فنی شما در راه اندازی و مدیریت سیستم های ارتباطی مبتنی بر ویپ، ویدئو کنفرانس و راهکارهای ارتباطات یکپارچه تولید شده اند. این محصولات به شما می آموزند که چگونه سیستم های تلفنی تحت شبکه بر اساس استریسک و الستیکس را راه اندازی کرده و بر اساس نیاز خود تنظیم کنید. همچنین نحوه تنظیمات برخی گوشی های تلفن آی پی را در بین محصولات آموزشی ما خواهید یافت. در کنار اینها، آموزش مایکروسافت اسکایپ بیزینس به شما خواهد آموخت که چگونه از راهکارهای ارتباطات یکپارچه مایکروسافت به بهترین شکل ممکن برای افزایش بهره وری ارتباطات در شرکت و سازمان خود استفاده کنید.

شرکت کاوا ارتباطات هوشمند