روال‌های کاری

بسیاری از امور را می توانید در CRM به عهده خود سیستم بگذارید. مثلا می توانید روالی تولید کنید که به محض صدور پیش فاکتور، فعالیت پیگیری پیش فاکتور بعد از مدت مشخصی را برای صادر کننده پیش فاکتور ایجاد نماید.