روند فروش

فروش دقیقا با همان مراحلی که در دنیای واقعی اتفاق می افتد در CRM دنبال می شود. یعنی ابتدا سرنخ که معادل تماس اولیه مشتری است سپس تعریف مشتری ، فرصت فروش، پیش فاکتور، سفارش و فاکتور. این روند طبیعی کاملا برای کاربران قابل درک و آشنا می باشد.