اصطلاحات رایج ویدئو کنفرانس

Endpoint :
هر يک از پايانه هاي ويديو کنفرانس که قابليت برقراري ارتباط، ارسال و دريافت صدا و تصوير را داشته باشد. اين پايانه ها مي توانند به دو صورت سخت افزاري مثل POLYCOM HDX 6000 يا نرم افزاري مثل يك كامپيوتر كه نرم افزار POLYCOM PVX روي آن نصب شده باشد.

Codec :
مغز اصلي پايانه ويديو کنفرانس که کليه تجهيزات مثل دوربين ، ميكروفون ، نمايشگر و تجهيزات جانبي به آن متصل مي شوند و عهده دار مسئوليت اصلي کار و فشرده سازي و بازگشايي بسته هاي اطلاعاتي مي باشد. در پايانه هاي سخت افزاري اين بخش همان قطعه اي است كه كابل كليه تجهيزات به آن متصل مي گردد و در پايانه هاي نرم افزاري كامپيوتر به علاوه نرم افزار ويديوكنفرانس نقش Codec را دارد.

multipoint control unit – MCU :
زماني كه دو سيستم ويديوكنفرانس با يكديگر در تماس هستند ، سيستم سوم نمي تواند به هيچيك از اين سيستم ها متصل گردد. براي برگزاري جلسات چند طرفه همزمان نياز است واحدي ميزبان كليه سايتها قرار گيرد. اين سيستم واسط بايد تماس هاي ورودي را دريافت صدا و تصوير آنها را تركيب و مديريت كرده و صدا و تصوير تركيب شده را براي كليه سايتها ارسال كند. واحدي كه چنين نقشي را در شبكه ويديوكنفرانس دارد اصطلاحا MCU) Multipoint Control Unit) گفته مي شود. MCU يا به صورت داخلي در بعضي پايانه هاي ويديوکنفرانس مثل HDX 7000, 8000, 9000 با تعداد محدود وجود دارد يا به صورت سخت افزاري جداگانه براي تعداد نقاط بيشتر مثل POLYCOM RMX

AES :
پروتکل رمزنگاري استاندارد موسسه بين المللي ITU که از يک رمز 128 بييتي استفاده مي کند. در يک محاسبه تئوري تخمين زده مي شود براي رمز گشايي اتفاقي از اين پروتکل ، سريعترين رايانه حال حاضر جهان مي بايست به اندازه عمر زمين وقت صرف کند. اين رمز در ابتداي يك ارتباط توليد و در انتهاي آن از بين مي رود. بنابر اين چنانچه ارتباطي با بهره گيري از اين استاندارد رمز نگاري شده باشد با اطمينان بالايي مي توان گفت كه حداقل از طريق نفوذ شبكه اي اين ارتباط كاملا امن است.

حذف اکوي صدا (Echo-Cancellation)
در يک ارتباط ويدئوکنفرانس، صدائي که از يک پايانه و پايانه ديگر انتقال مي يابد هم توسط فرد مقابل و هم توسط ميکرفون سايت ارسال کننده بازگشته و فرد سخنگو صداي خود را مي شنود. تکرار اين فرايند موجب ايجاد صداهاي ناهنجار و نهايتاً عدم امکان برقراري ارتباط صوتي بين سايتهاي مختلف ميگردد فن آوري Echo Cancellation صداي بازگشتي را از روي الگوي صداي ورودي ، شناسائي و حذف ميکند.

تنظيم شدن صدا Automatic Gain Control – AGC :
اين فن آوري، شدت صداي افراد با فواصل مختلف از ميکروفون را تنظيم ميکند. بدين ترتيب صداي يک فرد با فاصه 2/1 متر از ميکروفون و صداي فرد ديگر با فاصله دو متر از ميکروفون با شدت يکسان به سايت مقابل ارسال ميگردد.

حذف اتوماتيک صداهاي اضافي (Automatic Noise Suppression) :
به طور معمول در محيط اطراف ما صداهاي ناخواسته اي وجود دارند که مرتباً تکرار ميشوند فن آوري حذف اتوماتيک صداهاي اضافي، اين قبيل صداها (مانند صداي کولر) را شناسائي و آنها را از صداي ارسالي به سايتهاي مقابل حذف مي نمايد.

رديابي صدا (Voice Tracking) :
با استفاده از اين تکنولوژي صدا فرد گوينده رديابي ميشود و دوربين، روي سخنگو تنظيم ميگردد شايان ذکر است که اين فن آوري صدا انسان و اشياء را از يکديگر تشخيص داده و نسبت به صداي اشياء حساسيتي ندارد.
براي نخستين بار شركت POLYCOM اين فناوري را در پايانه هاي سخت افزاري View Station بكار گرفت و امروزه با ارتقاي آن سيستم فوق هوشمند Eagle Eye Director را به بازار عرضه كرده كه شخص سخنگو را نه تنها از مسير صداي ورودي بلكه با توجه به چند پارامتر مثل حركت گونه ، چانه و بدن تشخيص داده و يك تصوير Close up از سخنگو دريافت و براي سايت مقابل ارسال مي كند. اين سيستم دقيقا مثل يك كارگردان دوربين را هدايت و جلسه را كنترل مي كند.

ترکيب صدا (Audio Mixing) :
قابليت ميکس کردن (ترکيب کردن) صدا درکدک، امکان انتخاب دلخواه منابع صوتي را در خروجي هاي صدا فراهم مي آورد. براي مثال اگر دستگاه شما داراي دو خروجي صدا باشد، هر کدام از اين خروجي ها ميتواند بنا به درخواست شما صداهاي جداگانه را ترکيب و پخش نمايند.

مکانيسم هاي کنترل کيفيت سرويس (QoS Mechanisms) :
در شبکه هاي پاکتي (Packet Based Networks) مثل شبكه IP اطلاعات بين اجزاء شبکه به صورت بسته بسته که هر بسته يک پاکت (Packet) ناميده ميشود، منتقل ميگردند. اين امر سبب ميشود که هر جزء در شبکه بتواند با بيش از يک جزء ديگر به صورت همزمان ارتباط برقرار کند.
به عبارتي ديگر، مسير ارتباطي موجود را براي ارتباط با اجزا مختلف به اشتراک ميگذارد ولي از طرفي، کيفيت ارتباط بين اجزاء مختلف در شبکه هاي پاکتي را نمي توان تضمين نمود. لذا مکانيسم هاي مختلفي در اين خصوص ابداع شده است تا حتي المقدور امکان حفظ کيفيت در کاربردهايي که نياز به تضمين کيفيت وجود دارد، به وجود آيد.
با اين تكنيك بسته هاي اطلاعاتي بسته به پارامترهاي مختلف مثل آدرس گيرنده يا فرستنده يا محتواي آن مثل صوت ، تصوير يا داده مي توانند دسته بندي و اولويت دهي شوند.
در پايانه هاو سيستم هاي شبكه ويديوكنفرانس عموما اين بسته ها با توجه به محتوا اولويت بندي مي شوند و در حالت پيش فرض بالاترين اولويت به صدا و بعد تصوير و بعد Content ( اسناد در حال نمايش ) داده مي شود.

مديريت از طريق وب (Web Management) :
مديريت از طريق وب، امکان دسترسي به سيستم ويدئوکنفرانس را از هر نقطه بر روي شبکه فراهم مي آورد. کافيست که از طريق يک کاوشگر استاندارد مثل Internet Explorer، پس از وارد کردن رمز به دستگاه متصل شويد. سيستم ها دقيقا مثل يك وب سرور عمل نموده و در هنگام ارتباط يك مرورگر وب صفحه هاي وبي كه از طريق آنها مي توان تنظيمات سيستم را تغيير داد يا شرايط كار سيستم را مانيتور كرد در اختيار مرورگر قرار مي دهند.

مديريت از طريق استاندارد simple network management protocol) SNMP):
يکي از مشهورترين استانداردها براي کنترل دستگاههاي مختلف از طريق شبکه ميباشد. سيستم هاي حاوي اين استاندارد مي توانند پارامترهاي كاري خود را در قالب متغيرهايي به سيستم هاي مديريت ارسال كنند. سيستم هاي مديريت با استفاده از همين استانداردها اين متغير ها را دريافت و مانيتور مي كنند. حتي از همين طريق مي توان اين پارامترها را كه به تنظيمات سيستم مربوط است تغيير داد.

lost packet recovery – LPR :
تکنولوژي بازيافت بسته هاي اطلاعاتي به مقصد نرسيده. بسته هاي اطلاعاتي عموما مسيري طولاني را از ميان واحدهاي مختلف طي مي كنند تا به مقصد برسند. در اين راه بسياري از عوامل مي توانند مانع از رسيدن بعضي از بسته ها به مقصد گردند. در يك ارتباط ويديوكنفرانس اين به معني از دست رفتن قطعه كوچكي از صدا يا تصوير است.
تجهيزات پليكام با استفاده از تكنولوژي LPR بسته هاي از دست رفته را با توجه به محتواي بسته هاي رسيده بازسازي مي كنند.

Presentation :
در جلسات ، ارائه اسناد و تصاويري كه به توضيح منظور سخنگو كمك كند Presentation ناميده مي شود. چون ويديوكنفرانس فناوري شبيه سازي جلسات رودررو مي باشد ، امكان Presentation در آنها ضروري است. پايانه ها از طريق درگاه هاي موجود بر روي كدك مي توانند به تجهيزات جانبي متنوعي مثل رايانه ، Document camera ، VCR و غيره وصل شده و تصوير و صداي اين تجهيزات را براي سايت مقابل ارسال كنند.

Dual Monitor :
براي آنكه ارائه مطلب با تاثير گذاري بيشتري باشد بهتر است در حالي كه Presentation در حال نمايش است ، تصوير شخص سخنگو نيز قابل مشاهده باشد. اكثر سيستم هاي ويديوكنفرانس اين قابليت را دارند كه اين دو تصوير را به صورت همزمان ارسال و دريافت كنند. اين خاصيت اصطلاحا Dual monitor خوانده مي شود.

Streaming :
بعضي از شركت كنندگان جلسه تنها بيننده بوده و نيازي به تعامل و گفتگو با حاضرين جلسه ندارند. اين گروه مي توانند بجاي تهيه تجهيزات پايانه ويديوكنفرانس از قابليت Streaming بعضي از تجهيزات استفاده كرده و تنها با داشتن يك رايانه و مرورگر تصاوير جلسه را مشاهده و صداي آنها را بشنوند.
عمل باز پخش تصاوير جلسه در يك Subnet ، Streaming نام دارد.

People + Content :
نمايش همزمان تصوير طرف مقابل و Presentation . در اين حالت سيستم پخش كننده Presentation مستقيما به پايانه ويديوكنفرانس متصل مي گردد.

People + Content IP :
ارسال تصاوير يک رايانه براي ارائه به سايت مقابل از طريق شبکه IP با استفاده از نرم افزار مربوطه. در اين حالت پخش كننده Presentation بطور مستقيم به پايانه ويديوكنفرانس وصل نشده و از طريق شبكه تصاوير را به پايانه مي رساند .

People On Content :
نمايش تصوير شخص روي Presentation نظير آنچه در گزارشات هواشناسي مشاهده كرده ايم. سيستم POLYCOM HDX 8000 داراي چنين قابليتي است. براي اجراي آن گزارشگر در مقابل يك زمينه آبي رنگ قرار گرفته و دوربين اصلي تصوير ايشان را در يافت مي كند. از طرف ديگر نقشه يا Presentation تصوير زمينه را فراهم مي كند. در حالتي كه People on content فعال است ، طرف مقابل Presentation را در زمينه و تصوير گزارشگر را روي آن مي بيند.

Noise reduction :
کاهش نويز از صداي ورودي. صدا هاي يكنواخت با الگوي تكرار شونده منظم غالبا به صورت ناخواسته در تجهيزاتي مثل فن ايجاد ميشوند كه مي توانند روي كيفيت ارتباط تاثير نامطلوبي داشته باشند. سيستم هاي حرفه اي ويديوكنفرانس اينگونه صدا ها را تشخيص و از صداي ارسالي حذف مي كنند.

Port :
درگاه يا جايگاهي كه بخش هاي مختلف يك سيستم يا دو سيستم مجزا به تبادل اطلاعات يا سيگنال مي پردازند. درگاه هاي فيزيكي موجود بر روي كدك ويديوكنفرانس كه دوربين ، ميكروفون يا كابل شبكه به آن وصل مي شوند يا درگاه هايي كه تجهيزات جانبي مثل VCR به آن وصل مي شوند مثالهايي از Port هستند.

Gatekeeper ( دروازه بان ) :
يکي از اجزاي نظارتي اصلي در شبکه هاي بزرگ ويدئو کنفرانس بوده که end point ها در آن با کمک استاندارد E.164 رجيستر شده و داراي داخلي هاي منحصر به فرد مي گردند . end point ها از اين پس قادر خواهند بود تنها از طريق شماره گيري اين داخلي ها به جاي آدرس آي پي دستگاه طرف مقابل به آن متصل گردند .
وقتي تعداد پايانه هاي ويدئو کنفرانس در شبکه زياد مي شود نياز به دروازه بان ضروري به نظر مي رسد. دروازه بان وظايفي از قبيل ترجمه آدرس، کنترل دسترسي، تصديق هويت، مديريت پهناي باند و… را به عهده دارد. در شبکه ويدئو کنفرانس که دروازه بان وجود داشته باشد ارتباط پايانه ها با يکديگر و با واحد کنفرانس چند نقطه اي (MCU) الزاما” از طريق دروازه بان انجام مي شود. به قسمتي از شبکه که توسط دروازه بان مديريت مي شود حوزه يا Zone اطلاق ميگردد.
از طرفي اين دروازه بان وظيفه حفاظت از مرزهاي شبكه را براي جلوگيري از دسترسي هاي ناخواسته را نيز به عهده دارد.

Picture –in-picture :
به نمايش زنده يك تصوير روي يک تصوير اشاره دارد. معمولاً تصوير (کوچکتر) تصوير سايت محلي و تصوير زمينه (بزرگتر) تصوير سايت دور دست مي باشد.

Firewall :
ديوار آتش که در مرز ميان شبکه درون سازماني و شبکه خارجي ( مثلاً اينترنت ) قرار گرفته و جهت تامين امنيت و حفاظت از کاربران سازماني در برابر حملات بيروني ، تنظيم و پيکربندي مي شود .

ورودي و خروجي XGA :
خروجي XGA امکان اتصال سيستم ويدئوکنفرانس با نمايشگرهاي داراي قدرت وضوح بالا، و پورت ورودي XGA امکان اتصال مستقيم کارت گرافيکي کامييوتر به سيستم ويدئوکنفرانس را فراهم مي آورد. بنابراين ميتوان محتواي کامپيوتر را با سايت (هاي) ديگر در کنفرانس به اشتراک گذاشت. همچنين در صورت عدم دسترسي به تلويزيون، مي توان از مانيتور کامپيوتر يا ويدئوپروژکتور به عنوان صفحه نمايش استفاده نمود. با استفاده از فن آوري XGA Loop ميتوان از يک مانيتور هم به عنوان صفحه نمايش کامپيوتر و هم به عنوان صفحه نمايش سيستم ويدئوکنفرانس استفاده نمود.

Web interface :
اکثر تجهيزات داراي يک رابط کاربري مبتني بر وب هستند که از طريق آن مي توان سيستم را کنترل نموده و بعضي پارامترهاي آنرا تغيير داد .

Menu :
رابط کاربري موجود روي سيستم ها به صورت منو و زير منو است که ميتوان توسط آن با سيستم كار كرده يا تنظيمات آن را تغيير داد .

H.264 :
يکي از انواع الگوريتم هاي فشرده سازي تصوير بوده که امروزه به عنوان متداولترين تکنيک فشرده سازي در مباحث ضبط و پخش تصاوير ويدئويي با کيفيت HD مورد استفاده قرار مي گيرد . در الگوريتم اين فشرده سازي ، تنها بخش هايي از تصوير كه تغييري در آن حاصل شده بازسازي مي شود و به اين شكل حجم اطلاعات تصويري به ميزان قابل ملاحظه اي كاهش مي يابد و پهناي باند كمتري مورد نياز خواهد بود.
سيستم هاي ويدئو کنفرانس پلي کام با استفاده از استاندارد H.264 High Profile امکان ارسال و دريافت تصاوير HD را با عرض باند 512 Kb/s دارا مي باشند .

H.239 :
يکي از استانداردهاي سازمان ITU-T که جهت ارسال و دريافت داده هاي چند رسانه اي حجيم به صورت همزمان بر روي شبکه هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد . در سيستم هاي ويدئو کنفرانس از اين استاندارد به صورت خاص جهت ارسال و دريافت Presentation در هنگام استفاده از دو مانيتور استفاده مي شود .

H.323 :
يکي از استانداردهاي ITU-T که به عنوان پروتکل اصلي سيگنالينگ و کنترل در پايانه هاي ويدئو کنفرانس ، وظيفه برقراري ، نگهداري و خاتمه تماس را بر عهده دارد .

استاندارد هاي کد گذاري صدا

G.711 :
استانداردي براي کدگذاري صدا است که در سيستم هاي تلفن معمولي بکار ميرود از اينرو به منظور تعامل با سيستم هاي تلفني، پشتيباني از اين استاندارد در کليه ترمينال هاي ويدئوکنفرانس اجباري ميباشد. در اين استاندارد فرکانس هاي صوتي تا 3.5KHz به فرمت ديجيتال 64Kbps تبديل ميشوند.

G.722 :
در اين استاندارد با استفاده از روش ADPCM، سيگنال هاي صوتي تا 7KHz با پهناي باند 48/56/64Kbps کد شده و کيفيت صوتي مناسب ارائه ميگردد.

G.722.1 :
اين استاندارد نسخه بهبود يافته تر از G.722 ميباشد و کيفيتي مشابه را در پهناي باند 24/32Kbps ارائه ميکند.

G.723.1 :
اين استاندارد صوتي براي کاربردهاي با پهناي باند بسيار پائين 5.3/6.3Kbps مورد استفاده قرار ميگيرد و کيفيتي معادل استاندارد معادل استاندارد G.711 را ارائه ميدهد.

G.728 :
اين استاندارد کد گذاري، سيگنال هاي صوتي 3.4KHz را با پهناي باند 16Kbps کد ميکند.

G.729 :
يکي از الگوريتم هاي فشرده سازي صدا که صداي ديجيتال را در پکت هاي به طول ام ميلي ثانيه و با نرخ 8 Kb/s فشرده مي نمايد . G.729 به عنوان يکي از اصلي ترين کدک هاي فشرده سازي صدا در پايانه هاي ويدئو کنفرانس مورد استفاده قرار مي گيرد .

GSM :
فناوري شبکه موبايل که سرويس sms را هم پشتيباني مي کند.

KAVA-VCRC :
اين نرم افزار در حال حاضر عمده عمليات مورد نياز در يک جلسه ، که کنترل دوربين ويديوکنفرانس و عملکرد صحيح و سريع آنست را به عهده گرفته و اموري مانند حرکت ، زوم و ذخيره Preset ها را با سرعت و سهولت انجام مي دهد.

KAVA-signature :
اين نرم افزار با نام KAVA-Signature كاربران را قادر مي سازد در يك جلسه كه از طريق ويديوكنفرانس برگزار شده ، بيانيه نهايي يا صورتجلسه را مشاهده و با تاييد آن تصوير امضاي خود را به آن اضافه كنند. در جلسات ويديوكنفرانس برخلاف جلسات حضوري كه افراد در نقاط پراكنده مستقر شده اند ، امكان امضاي برگه صورتجلسه وجود نداشت. ولي با استفاده از اين سيستم اين امكان در محيط مجازي فراهم شده است.

Tele medicine :
پزشکي از راه دور. يكي از كاربردهاي مهم سيستم هاي ويديوكنفرانس پزشكي از راه دور است. پزشك در يك ارتباط ويديوكنفرانسي بيمار يا روند فعاليت پزشكي را بطور زنده مشاهده مي كند و با استفاده از تجهيزات جانبي خروجي دستگاه هاي درگير در عمل را تحت نظر مي گيرد و به اين شكل مي تواند تصميمات دقيقتري اتخاذ و نظرات كاملتري را در روند درمان ارائه كند.

Eagle eye director :
دستگاه هوشمند تشخيص صوت كه جايگزين تكنولوژي Voice track در سيستم هاي قديمي شده است. اين سيستم با استفاده از چند پارامتر ورودي مثل جهت صدا ، حركت بدن ، صورت و يك نرم افزار هوش مصنوعي اطلاعات را تجزيه و تحليل نموده و شخص سخنگو را بدرستي تشخيص و تصوير او را به سايت مقابل انتقال دهد. در زماني كه سايت مقابل در حال صحبت است دوربين دوم اين سيستم تصوير كلي حاضرين جلسه را دريافت مي كند.

Microphone array :
ميكروفون هاي پليكام مي توانند به صورت متوالي به يكديگر و بر روي يك كابل به كدك متصل شوند. به زنجيره ميكروفون هاي متصل به هم Microphone array گفته مي شود.

Motion detection :
تشخيص حرکت. بعضي از دوربين ها داراي اين خاصيت بوده و هر گونه جابجايي را رصد مي كنند و طبق تنظيمات فعاليت خاصي را در هنگام وقوع حركت انجام مي دهند مثلا دوربين هاي نظارتي داراي اين خاصيت مي توانند آژيري را فعال نموده يا تصاوير را ضبط كنند. در سيستم هاي ويديوكنفرانس داراي اين خاصيت دوربين با حركت سخنگو جابجا شده و همچنان تصوير او را به سايت مقابل ارسال مي كند.

Voice detection :
تشخيص صوت. سيستم هاي ويديوكنفرانسي كه داراي اين قابليت هستند ، جهت صداي ورودي را تشخيص و دوربين را به سمت منبع صدا جابجا مي كنند.

call detail record – CDR :
در زماني كه تماسي برقرار مي شود ، كليه اطلاعات اين تماس مثل زمان شروع و خاتمه ، هدف تماس و غيره در قالب يك فايل در سيستم ذخيره مي گردد. اين فايل هاي متني داراي پسوند .CDR هستند و در رايانه قابل مشاهده مي باشند.

Dedicated bandwidth :
پهناي باند انحصاري. پهناي باندي كه انحصارا به يك موسسه يا سيستم متعلق باشد اصطلاحا Dedicated گفته مي شود. براي شبكه ويديوكنفرانس پهناي باند اختصاصي بايد در نظر گرفته شود تا كيفيت ارتباط تضمين گردد.

Share bandwidth :
پهناي باند اشتراکي. پهناي باند در يك شبكه يا بين مشتركين يك ISP بسته به نياز سيستم ها يا كاربران تقسيم مي شود. در اين حالت پهناي باند اشتراكي محسوب ميشود. اين پهناي باند براي كار ويديوكنفرانس مناسب نيست چون ويديوكنفرانس نياز به ثبات پهناي باند در حين جلسه دارد.

Document camera :
دوربين متني كه مي توان برگه سند يا اسلايد را روي ميز آن قرار داده و تصوير آنرا بر روي يك خروجي انتقال داد. خروجي اين وسيله مي تواند به سيستم ويديوكنفرانس متصل و تصوير سند را Present كند.

Content recording :
ضبط Presentation در جلسات ويديو کنفرانس

Voice tracker :
دنبال کننده صدا. سيستم هاي مجهز به اين تكنولوژي مي توانند دوربين را به سمت منبع صدا حركت دهند.

Port forwarding :
ارسال و دريافت هاي اطلاعات در شبكه بين نرم افزار ها از طريق درگاه هايي مجازي به نام پورت كه با يك شماره مشخص مي گردد ، انجام مي شود. در شبكه هاي بزرگ چند سرور وجود دارند كه هر يك عهده دار پاسخگويي به يك نوع مبادله يا نرم افزار است كه اين مبادله از طريق همين پورت ها صورت مي گيرد. پس هر سرور تنها از تعداد محدودي از پورت ها استفاده مي كند. در زماني كه در اين شبكه بخواهند تنها از يك آدرس اينترنتي استفاده كنند كه مي تواند دلايل زيادي داشته باشد ، بايد در روتر تعريف شود كه پورت هاي مشخص از اين آدرس اينترنتي به سروري مشخص در شبكه منتقل و در آنجا تجزيه و دريافت شود. نام اين طرح Port Forwarding است.

تلفن کنفرانس :
تلفنی که ارتباط صوتي بين چندين نفر را ایجاد می کند.

Telepresence :
شبيه سازي محيط جلسه تا حد واقعي يا حضور در دوردست. زماني كه صدا با كيفيت زنده و تصوير با كيفيت HD بوده و مبلمان در هر دو سايت طوري طراحي شوند كه دقيقا يك جلسه حضوري را تداعي كند ، مانند اين است كه شخص در سايت مقابل حضور فيزيكي دارد.

electronic learning – E-learning :
آموزش (يادگيري) از راه دور. يادگيري الکترونيکي شکلي از يادگيري است که از طريق ابزارهاي الکترونيکي متداول (اينترنت، اينترانت، شبکه هاي ماهواره اي و…)عرضه، کنترل و اجرا مي شود و اجراي آن بدون محدوديت زماني مي باشد.
ويديوكنفرانس در واقع در كاربرد آموزشي خود زير مجموعه اين تكنولوژي است. E-Learning كل فعاليت آموزشي از جمله ثبت نام ، برنامه ريزي ، آموزش و ارزيابي را كنترل مي كند حال آنكه ويديوكنفرانس تنها در بخش تشكيل كلاس از راه دور در همين مجموعه ايفاي نقش مي كند.

اطلاعات عمومي شبکه

Wimax :
سيستم ديجيتال ارتباط بي سيم. با استفاده از منطقه بسيار وسيع تحت پوشش دکل هاي بي سيم وايمکس کل شهر و مناطق راهبردي را پوشش مي دهد و اينترنت پر سرعت را براي سازمان ها و کليه افراد در هر نطقه فراهم مي اورد .

Wifi :
دسترسي از طريق امواج راديويي است که بصورت بي سيم و تنها در محوطه يک ساختمان امکان پذير است .

pplication programming interface – APIA :
رابط برنامه نويسي ، مجموعه توابعي که يک برنامه مي تواند دستوراتي را به يك سيستم يا برنامه ديگر ارسال يا اطلاعاتي را از آن دريافت كند.

Multiprotocol lable switching routing
– MPLS :
يک شبکه فيبر نوري بين شهري مخابرات . در شبکه جهاني رايانه و ارتباطات تلفني تعويض برچسب چند پروتوکلي يک مکانيزم حمل داده است که با بعضي از خصوصيات شبکه تعويضي چرخشي بر روي شبکه تعويضي پاکتي رقابت مي کند.

Intranet :
شبکه داخلي که از پروتوکل هاي مرتبط به اينترنت و بخصوص تکنولوژي وب براي سازماندهي شبکه استفاده مي کند .

Intelsat :
بزرگ ترين ارائه دهنده خدمات ماهواره اي تجاري در جهان است .

Utelsat :
شبکه ماهواره اي فرانسوي است .از اين شبکه بيشتر براي ارتباطات تجاري از جمله اينترنت ماهواره اي و راديو وتلويزيون ماهواره اي استفاده مي شود. داراي ماهواره هاي بسياري در مدار همزماني است .

virtual lan – Vlan :
براي جلوگيري از توفان پخش بسته هاي اطلاعاتي با ايجاد شبکه هاي محلي مجازي يک سوييچ را به دو يا چند دامنه پخش مجزا تفکيک مي کند .

Wlan :
شبکه محلي بي سيم که براي انتقال اطلاعات از نقطه اي به نقطه ديگر از امواج راديويي استفاده مي کند.

Peer- to –peer :
ساده ترين روش شبکه سازي بخصوص در ويندوز است .هر کامپيوتر مي تواند از اطلاعات کامپيوتر ديگر استفاده کرده يا اطلاعات بفرستد کامپيوترهاي شخصي مي توانند بدون سرور به هم وصل شوندو تبادل اطلاعات کنند .

Ipv6 :
به دليل محدود بودن تعداد آدرسي كه در IPv4 وجود داشت ، اينترنت روي نسخه بالاتري از آدرس دهي به نام IPv6 گسترش خواهد يافت.

virtual private network – VPN :
به معنای شبکه خصوصي مجازي. با استفاده از اين تكنولوژي مي توان شبكه داخلي را از طريق اينترنت تا دوردست ها گسترش داد .

Mesh topology :
شبکه توري. هر گره شبکه به شکل مسيرياب عمل مي کند و با کل شبکه در ارتباط است .

Bandwidth :
پهناي باند. نرخ انتقال داده توسط يک اتصال شبکه يا يک رابط

VGA :
استاندارد نمايش تصويربصورت آنالوگ مي باشد.

DVI :
پورت تصويري ديجيتال

RCA :
رابط متداول صوتي تصويري ويديويي است که شامل سه فيش رمز وسفيد براي انتقال صدا ي استريو وفيش زرد براي انتقال تصوير است .

BNC :
فيش آلومينيومي (فيش ماهواره)

Composite cable :
کابلهاي درهم تنيده شده براي انتقال تصوير با کيفيت بالا

Component cable :
کابل انتقال تصوير با کيفيت بالا (داراي سه فيش قرمز وسبز وآبي)

Rj 45 port :
براي اتصال مستقيم با کابل شبکه به کامپيوتر

Rg11 :
voip براي اتصال مستقيم به شبکه تلفن و بهره گيري از خدمات

Outlook :
جزء نرم افزارهاي مجموعه ی نرم افزاری مایکروسافت office است و براي مديريت ايميل ها کاربرد دارد

public switching telephon network – PSTN :
شبکه تلفن هاي عمومي

Rg11 :
در voip براي اتصال مستقيم به شبکه تلفن و بهره گيري از خدمات

graphical user interface – GUI :
رابط گرافيکي کاربر

TCP :
TCP یا Transmission Control Protocol مجموعه‌ای از پروتکل‌های قراردادی است که پایه و اساس اینترنت می‌باشد.
در اصل اين پروتکل که اتصال گراست وظيفه کنترل جريان با قابليت اعتماد بالا را دارد.

UDP :
اين پروتوکل غيرمتصل مي باشد و از سرعت بالايي برخوردار است اما قابليت اعتماد آن کم است .

مطلب مرتبط : با ویدئو کنفرانس هزینه های خود را کاهش داده و سریعتر جلسات خود را برگزار کنید