سمینارهای آموزشی کاوا

برای کمک به کسب و کارها در بهینه سازی سیستم های ارتباطی، سمینارهای کاوا طیف وسیعی از موضوعات، از جمله VoIP، آخرین پیشرفت فناوری های ارتباطی، معرفی راهکارهای ارتباطی یکپارچ و آموزش پیکربندی سیستم ها به صورت گام به گام را شامل می شود. این جلسات آنلاین و حضوری برای پاسخگویی به سوالات فنی کاربران مبتدی و حرفه ای طراحی شده اند و کمک می کنند این افراد اطلاعات فنی خود در زمینه ارتباطات تجاری و آموزشی را به روز رسانی کنند. سخنرانان متخصص ما تلاش می کنند تا تجربه سال ها فعالیت در زمینه راه اندازی و مدیریت سیستم های ارتباطی را به طور کامل در اختیار شرکت کنندگان در سمینارهای کاوا ارتباطات هوشمند قرار دهند.

کلاس ها و سمینارهای آموزشی کاوا