درخواست پیشنهاد فنی ویدئو کنفرانس

برای ارسال درخواست ارائه پروپزال به شرکت کاوا ارتباطات هوشمند لطفا اطلاعات فرم زیر را پر کرده و ارسال کنید.

  نام سازمان/شرکت : (*)
  آدرس : (*)
  تلفن : (*)
  مسئول مربوطه : (*)
  آدرس ایمیل : (*)
  فاکس : (*)
  ردیف آدرس ابعاد سالن تعداد نفرات نوع شبکه پهنای باند ضبط جلسه صفحه نمایش پایه ویدئو کنفرانس
  1
  2
  3
  4
  5
  1- حداکثر تعداد نقاط همزمان در یک جلسه چند جانبه ؟
  2- تعداد همزمانی :
  3- سایت مرکزی کدامیک از مکان های موجود در جدول بالا می باشد ؟
  4- هدف استفاده از دستگاه ویدئو کنفرانس کدام یک از موارد می باشد ؟
  5- میزان بودجه اختصاص داده شده چقدر می باشد ؟
  6- آیا برنامه گسترش پروژه در آینده وجود دارد ؟ میزان گسترش و زمان تقریبی گسترش را ذکر نمایید :