برگزاری دمو

انتخاب راهکار مناسب، تنها با اتکا به مستندات و مشخصات فنی حاصل نمی گردد. شرکت کاوا ارتباطات هوشمند در جهت هرچه ملموس تر شدن کیفیت محصولات خود، اقدام به برپایی یک نمایشگاه دائمی در داخل شرکت نموده است که علاقمندان می توانند تجربه استفاده از دستگاه مورد نظر خود را داشته باشند.  از طریق فرم زیر شما می توانید درخواست خود را برای برگزاری دمو به شرکت کاوا ارتباطات هوشمند اعلام کنید.

{rsform 27}