برخی ویژگی افرادی که در کاوا کار می کنند

  • حل کردن هرگونه پرسشی با سخت کوشی و سماجت
  • پرنشاط، پویا و خلاق
  • مسئولیت پذیر
  • نگهداشتن حرمت ها، رعایت حریم شخصی و خصوصی افراد
  • امیدوار بودن و نا امید نکردن همکاران
  • اثربخشی و کارا بودن(پیدا کردن کوتاه ترین راه ممکن)
  • باهوش
  • انعطاف پذیر و سازگار

اگر که مایلید به خانواده کاوا بپیوندید لطفا بند های کفش خود را محکم ببندید.