تجهیزات شبکه

POLYCOM RMX 4000

POLYCOM RMX 4000

با استفاده از دستگاه RMX 4000 شرکت پلیکام می توان حداکثر 60 نقطه را با ویدئو کنفرانس با کیفیت بسیار بالا به یکدیگر متصل کرد. در صورتی که کیفیت تصویر استاندارد مورد نظر باشد این تعداد تا 360 نقطه افزایش می یابد. ارتباط همزمان برای 60 نقطه با کیفیتHD 1080p تا 360...
ادامه مطلب
POLYCOM CMA

POLYCOM CMA

دستگاه CMA شرکت پلیکام مدیریت سیستم ویدئو کنفرانس را ساده می سازد. با این دستگاه می توانید جلسات ویدئو کنفرانس را برنامه ریزی و مدیریت کنید. مدیریت کل شبکه و تجهیزاتویدئو کنفرانس برنامه ریزی جلسات ظرفیت پذیرش 500 تا 5000 کاربر در مدل 5000 و 100 تا 400 در مدل...
ادامه مطلب