راهکار یکپارچه سیسکو

راهکارهای ارتباطات یکپارچه سیسکو قابلیت های انتقال صدا، ویدیو، ارتباط در حال حرکت و اتصال از نقاط مختلف را ارائه می کنند. این راه حل ها همکاری تیمی یکپارچه ای را برای کسب و کارها، در هر اندازه ای که باشند، فراهم خواهند کرد. با ارتباطات یکپارچه سیسکو، سازمان ها می توانند بهره وری مجموعه خود را افزایش داده و فرآیندهای ارتباطات را تسهیل کنند. ادغام سرویس های مبتنی بر صوت و تصویر توسط راهکارهای سیسکو، امکان برقراری ارتباط موثر بین دستگاه ها و برنامه های مختلف را برای شرکت هایی که به دنبال یکپارچه سازی ارتباطات خود هستند، فراهم می کند.

راهکارهای ارتباطات یکپارچه