تحقیقات و توسعه فناوری VoIP

در سال های اخیر فناوری VoIP یکی از جذابترین زمینه های مخابراتی برای محققان و توسعه دهندگان (Developers) بوده است. تقریبا همه متخصصان این رشته معتقدند که فناوری VoIP تا حد زیادی آینده مخابرات و فناوری ارتباطات را تعیین می کند.

شرکت کاوا ارتباطات هوشمند با درک اهمیت تحقیقات در زمینه فناوری VoIP و توسعه تولیدات و راه حل های کنونی، فعالیت های زیادی در این زمینه انجام داده است. در حال حاضر بخش تحقیقات و توسعه مرکز توجه مدیران شرکت کاوا ارتباطات هوشمند است. این شرکت آماده همکاری با سازمان ها و نهاد های تحقیقاتی کشور جهت انجام پروژه های تحقیقاتی می باشد.

از سازمان هایی که علاقه مند به برون سپاری پروژه های تحقیقاتی VoIP می باشند می توانند با تماس با شرکت کاوا ارتباطات هوشمند از توانایی های تحقیقاتی شرکت آگاه شوند.