معرفی Microsoft CRM

محصول شرکت مایکروسافت برای مکانیزاسیون ارتباط با مشتری در هر نوع موسسه با هر ابعاد و گستردگی. این محصول کلیه برخوردهایی که یک موسسه ممکن است با مخاطبان به ویژه کشتریان خود داشته باشد مثل خرید، فروش، ارتباطات و …. را در خود ذخیره و گزارشات و نمودارهای متنوعی را در این خصوص ارائه می دهد.