نرم افزار امضاء از راه دور (K Signature)

شركت كاوا ارتباطات هوشمند در راستاي توليد محصولات و ارائه خدمات تخصصي در زمينه فناوري ارتباطات ، اقدام به توليد نرم افزار تاييد مصوبات جلسات ويدئو كنفرانس نموده است.

اين نرم افزار با نام KAVA-Signature كاربران را قادر مي سازد در يك جلسه كه از طريق ويدئو كنفرانس برگزار شده ، بيانيه نهايي يا صورتجلسه را مشاهده و با تاييد آن تصوير امضاي خود را به آن اضافه كنند. در جلسات ويدئو كنفرانس برخلاف جلسات حضوري كه افراد در نقاط پراكنده مستقر شده اند ، امكان امضاي برگه صورتجلسه وجود نداشت. ولي با استفاده از اين سيستم اين امكان در محيط مجازي فراهم شده است.
اين روش با امنيت بالايي كه دارد ، مي تواند مرجع قابل اعتمادي در دريافت رسمي موافقت شركت كنندگان ، با بيانيه پاياني باشد. اين سيستم تنها محصول از اين نوع در جهان مي باشد و از مرحله ايده تا پروژه اي كامل توسط متخصصين اين شركت طراحي و توليد گرديده است.
ويژگي هاي نرم افزار KAVA-Signature

  • پايگاه داده SQL براي امنيت بالا و اعمال سطوح دسترسي كاملا مفيد.
  • قابل استفاده در شبكه هاي گسترده با كاربران پر شمار.
  • ذخيره تصوير چهره و تصوير امضا در داخل پايگاه داده
  • ارسال بر روي چاپگر به همراه تصوير امضاي تاييد كنندگان
  • توليد رمز تاييد مصوبه در ابتدا و حذف آن در انتهاي اجراي برنامه
  • بازخواني آني آخرين نسخه مصوبه بدون نياز به خروج از برنامه.
  • سادگي درك عملكرد و استفاده.
  • كاملا متكي بر دانش داخلي.