کاربردهای ویپ

از فناوری بیسیم در کاربردهای مختلفی می توان استفاده کرد. امروزه مخابرات بیسیم به حدی وارد زندگی روزمره ما شده است که هر کس به نوعی از یکی از کاربردهای این فناوری بهره می گیرد. به عنوان مثال می توان کاربرهای زیر را برای فناوری های بیسیم نام برد:

  • انتقال دیتا بین ساختمان ها: برای سازمان هایی که دارای چندین ساختمان هستند استفاده از لینکهای بیسیم برای انتقال دیتا یکی از بهترین راه حل هاست. استفاده از کابل های دیتا چندان توصیه نمی شود زیرا علاوه بر اینکه احتمال قطعی دارند، در معرض عواملی مانند رعد و برق نیز هستند. لینک های بیسم یکی از بهترین راه ها برای ایجاد یک ارتباط دیتای بین ساختمانی است.
  • متصل کردن دفاتر به یکدیگر: سازمان هایی که دارای چندین دفتر در نواحی مختلف یک شهر و یا حتی در شهرهای نزدیک هستند می توانند با لینک های بیسم این دفاتر را به هم متصل کنند. در این صورت نیازی به پرداخت هزینه های ماهانه زیاد به شرکت مخابرات و یا ISP ها نخواهند بود. لینک های بیسیم تا چند ده کیلومتر برد دارند و پهنای باند مناسبی نیز می توانند ارائه کنند.
  • انتقال بیسیم مکالمات VoIP : انتقال بیسیم مکالمات VoIP بین دفاتر مختلف یک شرکت می تواند روش مناسبی برای کاهش هزینه های تلفن باشد. یک لینک بیسیم می تواند چند صد مکالمه همزمان VoIP را منتقل کند بدون آنکه با کمبود ظرفیت مواجه شود.
  • انتقال تصویر: استفاده از لینک های بیسیم برای متصل کردن دوربین های نظارتی یکی از کاربردهای این فناوری محسوب می شود. به این ترتیب می توان تعداد زیادی دوربین را به سرعت پیاده سازی کرد. از لینک های بیسیم برای کاربردهای ویدئوکنفرانس نیز می توان بهره گرفت.
  • سیستم تلفن بیسیم درون ساختمان: با فناوری بیسیم دکت (DECT) می توان یک سیستم تلفنی بیسیم درون ساختمانی ایجاد کرد که به کاربران اجازه تحرک می دهد ولی هزینه های استفاده از موبایل را در پی ندارد.