امکانات Microsoft Exchange 2013

 • امکان ارسال ایمیل های درون سازمانی
 • ارسال ایمیل با ظرفیت بالا و بدون محدودیت
 • سازگاری کامل با Outlook
 • امکان آرشیو ایمیل های شخصی
 • ارسال آسان ایمیل
 • امکان دسترسی به ایمیل شخصی خود به صورت تحت وب
 • امکان تعریف گروه های کاری
 • امکان ایجاد Voice Mail
 • امکان ارسال فکس
 • امکان ارسال SMS
 • کنترل پنل تحت وب برای مدیریت کاربران
 • امکان دریافت و ارسال ایمیل ها بر روی موبایل شخصی
 • تقویم شخصی به منظور مشخص کردن جلسات
 • سازگاری با Microsoft Lync Server
 • سازگاری با Microsoft SharePoint Server