مزایای ویدئو کنفرانس

گسترش شدید سیستم های ویدئو کنفرانس در سال های اخیر به دلیل مزایای زیادی است که این فناوری با خود به همراه دارد.

مزیت اقتصادی ویدئو کنفرانس

مهمترین ویژگی یک کنفرانس ویدئویی، حذف مسافرت های شغلی و استفاده بهینه از زمان می باشد.

در جایی که وقت ارزشمند است، اتلاف وقت موجب ضرر اقتصادی می گردد. در نتیجه استفاده از سیستم های ویدئو کنفرانس حداقل هم ارزش با زمان می باشد. هرچه زمان با ارزش تر باشد، با استفاده از ویدئو کنفرانس سود بیشتری نصیب ما خواهد شد.

از طرف دیگر با حذف هزینه های رفت و آمد و مخارج جانبی ناشی از مسافرت ها، در مدت زمان کوتاهی سرمایه گزاری اولیه به سود دهی خواهد رسید.

برای مثال آنچنان که در بخش کاربرد ها مشاهده شد، برای دانشگاهی با 5 استاد پروازی، دانشگاهی که از سیستم ویدئو کنفرانس استفاده می کند در زمانی کمتر از دو سال علاوه بر پرداخت نکردن هزینه اضافی های مربوط به اساتید پروازی، سالانه مبلغی در حدود 20 میلیون تومان صرف جویی اقتصادی خواهد داشت.

سایر مزیت های ویدئو کنفرانس

علاوه بر مزایای اقتصادی، کنفرانس ویدئویی شرایط جدیدی را فراهم می نماید که پیش از این بسیار مشکل بنظر می رسید.

برای مثال حذف خطرات و مشکلات ناشی از مسافرت چیزی نیست که بتوان قیمتی برای آن در نظر گرفت؛ یا امکان ارتباط مداوم و رو در روی نمایندگان با شهروندان از راه دور واقعا از ارزش بالایی برخوردار است.

نمونه هایی از مزایای ویدئو کنفرانس

  • کاهش فاصله ها و فراهم نمودن امکان حضور همزمان در چندین مکان مختلف
  • حذف خطرات و مشکلات ناشی از مسافرت های شغلی
  • صرف جویی اقتصادی در هزینه های ایاب و ذهاب
  • صرف جویی در وقت