صندوق صوتی

با استفاده از قابلیت Unified messaging این امکان برای کاربر فراهم می گردد که در زمانی که با lync Client شخص تماس گرفته می شود بتواند تماس خود را به Voice Mail شخصی و درون سازمانی انتقال بدهد .
همچنین با استفاده از این امکان می توان از طریق Lync نسبت به شنیدن ایمیل ها ساعت جلسات و همچنین پاسخ به ایمیل های خود پرداخت.