همگام سازی، Federation

زمانی که صحبت از یک راه کار یکپارچه درون سازمانی می شود، ارتباط با سرویس های اینترنتی و همچنین همگام سازی با سرویس های مختلف که در اختیار عموم قرار گرفته است نیز باید در سیستم در نظر گرفته شود .
با استفاده از Microsoft Lync این امکان در اختیار افراد قرار می گیرد که همزمان با کلیه افراد که در خارج از سازمان شما قرار گرفته اند با استفاده از Client Lync به برقراری ارتباط صوتی ، تصویری و یا نوشتاری با کلیه کاربران اینترنتی که از نرم افزار های مانند Skype, Yahoo, Gtalk استفاده می کنند، پرداخت.