پذیرش نمایندگی

شرکت کاوا ارتباطات هوشمند در نظر دارد تا در راستای درخواست مشتریان دولتی و خصوصی خود در سطح شهرستان هایی که فاقد نمایندگی می باشد اقدام به جذب نماینده فعال در فروش تجهیزات و خدمات نماید . بدین وسیله از آن شرکت محترم تقاضا می گردد تا در صورت تمایل فرم درخواست و مدارک لازم را برای بررسی اولیه به آدرس شرکت کاوا ارتباطات هوشمند واقع در تهران، خیابان باقرخان، خیابان فرزین جنوبی، کوچه اکبریان آذر، پلاک 19 ارسال نمایند .
پس از بررسی اولیه مدارک ، از شرکت هایی که دارای شرایط لازم باشند برای مصاحبه و تنظیم قرارداد دعوت به عمل خواهد آمد .
لطفا درصورت هرگونه سوال یا نقطه ابهام با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید.
شماره تماس :  4956
ایمیل : info@kavatelecom.net

با تشکر
کاوا ارتباطات هوشمند