نمایشگاه

شرکت کاوا ارتباطات هوشمند در نمایشگاه های بسیاری حضور یافته است تا خدمات خود را به بازدیدکنندگان معرفی کند. شما می توانید تصاویری از حضور کاوا در نمایشگاه بین المللی ایران تلکام را در این صفحه تماشا کنید.