مراحل پیوستن به کاوا

کاوا ارتباطات هوشمند با برنامه ای منظم و مستمر در حال افزایش کمی همکاران خود می باشد تا در صورت نیاز هر یک از واحد ها و بخش ها، نیرو های پرتوان، شایسته و علاقمند برای پیوستن به این خانواده انتخاب شوند به همین علت نیز برای پذیرش و انتخاب این نیرو ها هفته ای یک بار کمیته جذب و استخدام تشکیل می گردد و به مشورت در رابطه با رزومه های ارسالی از سمت شما می پردازد.

این کمیته متشکل است از مدیریت عامل سازمان، مدیر منابع انسانی و مدیریت بخش درخواست کننده نیرو.

تمامی رزومه های ارسالی شما عزیزان به دقت فراوان و با توجه بالا به جزئیات مطالعه می گردد و به درخواست های شما پاسخ می دهد.

مراحل گزینش و استخدام به شرح زیر می باشد:

1- ابتدا در این لینک موقعیت شغلی مناسب خود را انتخاب کنید.

2- رزومه خود را در همان مطلب ارسال کنید.

3- ضمن تشکر و قدردانی از انتخاب شرکت کاوا، چنانچه رزومه ارسالی شما مناسب با نیاز شرکت بود و در کمیته جذب و استخدام مورد تایید قرار گرفت با شما تماس گرفته خواهد تا جهت مصاحبه در شرکت ما حضور پیدا کنید، مصاحبه در این شرکت سه مرحله دارد، مرحله اول با مدیر بخش درخواست کننده نیرو برای تست فنی و تخصصی، مرحله دوم با مدیر منابع انسانی جهت بررسی مسائل انسانی و مرحله سوم با مدیریت عامل مجموعه جهت تکمیل اطلاعات و اطمینان از انتخاب، انجام می پدیرد.

4- چنانچه در این مراحل پذیرفته شدید با شما تماس گرفته خواهد شد و با توافق در مورد روز شروع به کار، با مدارک درخواستی شرکت در موعد مقرر در شرکت حضور داشته باشید.