مانیتورینگ تماس ها (KMS)

این ماژول نرم افزاری به کاربران سیستم تلفنی تحت ویپ و به طور ویژه مدیران سازمان این امکان را می دهد که به صورت آنلاین و درلحظه , تماس های سازمانی را رصد کنند.
بعلاوه مدیران سازمان با KMS  این امکان را دارند که بدون اطلاع پیدا کردن طرفین مکالمه تماس تلفنی را گوش داده و به طور روشن تر از نقاط قوت و ضعف سازمان خود در پاسخگویی به تماس ها اطلاع یابند و در صورت لزوم نکته های ضروری را بدون اطلاع یافتن مخاطب درحین تماس به کارشناس خود یادآور شوند و یا در صورت بروز مشکل های احتمالی در پاسخگویی تماس های حساس ادامه مکالمه را خود در دست گیرند و یا به شخص دیگری واگذار نمایند.

از امکانات کاربردی دیگر این ماژول نرم افزاری نمایش آنی تماس و امکان مدیریت لحظه ای آن بر روی صف های تماس می باشد. در این صورت مدیر مجموعه علاوه بر اطلاع بی کم و کاست از تماس های سازمان می تواند بر واگذاری تماس بر روی صف های پاسخگویی سازمان دخل و تصرف نموده و در مواقع خاص یک تماس ویژه را به کارشناسی خاص بسپرد و یا از ترافیک کاری یک بخش کاسته و برخی تماس ها را به بخشی با ترافیک کاری پایین تر ارجاع دهد.
KMS یک ماژول مانیتورینگ تحت وب است که به طور خاص بر روی مدیران سازمان ها تمرکز دارد و توسط کارشناسان کاوا طراحی شده است.

برخی از ویژگی های KMS

  • مانیتورینگ تماس های سیستم تلفنی ویپ بر مبنای استریسک به صورت آنلاین و تحت وب
  • امکان گوش سپردن به تماس های سازمان بدون اطلاع یافتن طرفین مکالمه
  • امکان گوشزد کردن و یادآور شدن نکات یا مطالب در حین تماس به کارشناسان سازمان بدون متوجه شدن مخاطب
  • امکان واگذاری یا در دست گرفتن تماس در حین مکالمه در موارد خاص و ضروری
  • امکان مدیریت آنی تماس ورودی بر روی صف های پاسخگویی تعریف شده در سازمان
  • اطلاع دقیق و آنلاین از تماس های سازمان
  • توان سوق دادن تماس به بخش یا کارشناس خاص در لحظه
  • مدیریت ترافیک تماس واحد های مختلف سازمان