کاوا ارتباطات هوشمند، ارائه دهنده خدمات و تجهیزات ویدئو کنفرانس

شرکت کاوا ارتباطات هوشمند قادر است تا با به کار گیری تجربه پیاده سازی سیستم های ویدئو کنفرانس تجاری و آموزشی که طی سالها فعالیت در زمینه انتقال تصویر بر بستر اینترنت به دست آورده، راهکارهای ارتباط تصویری بدون نقص و ایمنی را در اختیار شرکت ها، سازمان ها و موسسات آموزشی قرار دهد.

سیستم ویدئوکنفرانس