تجهیزات شبکه

POLYCOM RSS 4000

POLYCOM RSS 4000

4000 محصولی از شرکت پلکام است که ضبط و پخش دوباره جلسات ویدئو کنفرانس را ساده می کند. برای ضبط جلسات می توانید از طریق دستگاه  MCUو یا از طریق وب اقدام کنید.
ادامه مطلب